Όροι Χρήσης

Σχετικά με την ιστοσελίδα www.eidi-mazikis-estiasis.gr
Το eidi-mazikis-estiasis.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο εμπορεύεται ξενοδοχειακό εξοπλισμό και είδη εστίασης. Ανήκει στην εταιρία ADELINA PACK ΙΚΕ, με έδρα  Αγ.Ελευθερίου 7 -13678 Αχαρναί , ΑΦΜ:800257574,ΑΡ.ΓΕΜΗ:139617601000,Α.ΕΒΕΑ: 30550,ΔOY : ΑΧΑΡΝΩΝ τηλ : 2102447320-1 fax 2107640440  Άρθρο 47 παράγραφος 1,2 Νόμου 4072/2012
Η προβολή, παρουσίαση, πώληση, μεταφορά, παράδοση και τυχόν επιστροφή των προϊόντων και γενικά όλες οι υπηρεσίες του eidi-mazikis-estiasis.gr παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική εμπιστευτικότητας προσωπικών δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους. Η χρήση του eidi-mazikis-estiasis.gr συνεπάγεται ως αποδοχή των όρων χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύετε ρητώς η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας. Η εταιρία. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που εμπορεύεται και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές που μπορούν να αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία.
Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του eidi-mazikis-estiasis.gr καθώς και οι συναλλαγές μέσω αυτού, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση, κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του ηλεκτρονικού ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.