Εγκυκλοπεδικά Άρθρα, Πληροφορίες και Ανακοινώσεις

Εγκυκλοπεδικά Άρθρα, Πληροφορίες και Ανακοινώσεις.

  1. (Αριθ. ΠΟΛ. 1051 –ΦΕΚ B 1260 – 28.04.2016)
  2. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.4172 ΦΕΚ Α 167/23-7-2013
  3. Απόφαση Α2-718/ΦΕΚ Β 2090/31.07.2014