Κατηγορίες

Δισκάκια PS Foam Απλά

Δισκάκια PS Foam Απλά

Δισκάκια PS Foam Απλά

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδ.: PA-8
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-8(225x135x40mm) Δέμα: 600τεμάχια Συσκευασία : 4Δέματα(4200τεμάχια) Δι..
Κωδ.: PA-9
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-9(180x135x25mm) Δέμα : 1320τεμάχια Συσκευασία : 5Δέματα(6600τεμάχια) ..
Κωδ.: PA-9S
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-9S(180x135x15mm) Δέμα : 1320τεμάχια Συσκευασία : 5Δέματα(6600τεμάχια) ..
Κωδ.: PA-6-31
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-6-31(135x135x31mm) Δέμα : 1320τεμάχια Συσκευασία : 6Δέματα(7920τεμάχια..
Κωδ.: PA-12
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-12(225x135x25mm) Δέμα : 900τεμάχια Συσκευασία : 7Δέματα(6300τεμάχια) ..
Κωδ.: PA-14
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-14(222x160x22mm) Δέμα : 1000τεμάχια Συσκευασία : 5Δέματα(5000τεμάχια) ..
Κωδ.: PA-15
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-15(218x178x24mm) Δέμα : 1080τεμάχια Συσκευασία : 4Δέματα(4320τεμάχια) ..
Κωδ.: PA-17
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-17τριγ(235x175x22mm) Δέμα : 640τεμάχια Συσκευασία : 7Δέματα(4480τεμάχι..
Κωδ.: PA-19
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-19(218x178x36mm) Δέμα : 400τεμάχια Συσκευασία : 8Δέματα(3200τεμάχια) ..
Κωδ.: PA-19Α
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-19Α(230x182x40mm) Δέμα : 400τεμάχια Συσκευασία : 7Δέματα(2800τεμάχια) ..
Κωδ.: PA-24
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-24(225x145x25mm) Δέμα : 1150τεμάχια Συσκευασία : 8Δέματα(9200τεμάχια) ..
Κωδ.: PA-29
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-29(275x180x27mm) Δέμα : 480τεμάχια  Συσκευασία : 5Δέματα(2400τεμά..
Κωδ.: PA-30
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-30(240x160x46mm) Δέμα : 360τεμάχια Συσκευασία : 14Δέματα(5040τεμάχια) ..
Κωδ.: PA-32
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-32(245x158x24mm) Δέμα : 480τεμάχια Συσκευασία : 14Δέματα(6720τεμάχια) ..
Κωδ.: PA-33
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-33(270x190x31mm) Δέμα : 930τεμάχια Συσκευασία : 4Δέματα(3720τεμάχια) ..
Κωδ.: PA-34-27
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-34-27(270x176x27mm) Δέμα : 580τεμάχια Συσκευασία : 5Δέματα(2900τεμάχια..
Κωδ.: PA-34-37
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-34-37(270x176x37mm) Δέμα : 580τεμάχια Συσκευασία : 5Δέματα(2900τεμάχια..
Κωδ.: PA-34-47
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-34-37(270x176x37mm) Δέμα : 580τεμάχια Συσκευασία : 5Δέματα(2900τεμάχια..
Κωδ.: PA-35
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-35(270x190x18mm) Δέμα : 1080τεμάχια Συσκευασία : 4Δέματα(4320τεμάχια) ..
Κωδ.: PA-37
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-37(340x137x15mm) Δέμα : 400τεμάχια  Συσκευασία : 10Δέματα(4000τεμ..
Κωδ.: PA-38
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-38(286x208x39mm) Δέμα : 420τεμάχια Συσκευασία : 6Δέματα(2520τεμάχια) ..
Κωδ.: PA-39
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-39(286x208x27mm) Δέμα : 440τεμάχια  Συσκευασία : 6Δέματα(2640τεμά..
Κωδ.: PA-41
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-41(318x232x37mm) Δέμα : 390τεμάχια  Συσκευασία : 5Δέματα(1950τεμά..
Κωδ.: PA-170
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-170(315x204x60mm) Δέμα : 250τεμάχια Συσκευασία : 5Δέματα(1250τεμάχια) ..
Κωδ.: PA-42
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-42(250x205x25mm) Δέμα : 560τεμάχια Συσκευασία : 7Δέματα(3920τεμάχια) ..
Κωδ.: PA-22-30
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-22-30(270x135x30mm) Δέμα : 700τεμάχια Συσκευασία : 6Δέματα(4200τεμάχια..
Κωδ.: PA-22-18
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-22-18(270x135x18mm) Δέμα : 800 Τεμάχια Συσκευασία : 6Δέματα (4800 Τεμά..
Κωδ.: PA-56-30
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-56-30(250x180x30mm)​ Δέμα : 500τεμάχια Συσκευασία : 4Δέματα(2000τεμάχι..
Κωδ.: PA-38-50
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-38-50(286x208x50mm)​ Δέμα : 420τεμάχια Συσκευασία:6Δέματα(2520τεμάχια)..
Κωδ.: PA-38-50
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ PA-38-50(286x208x50mm)​ Δέμα : 420τεμάχια Συσκευασία:6Δέματα(2520τεμάχια)..
Κωδ.: Z24
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ Z24(435x295x24mm) Δέμα : 300τεμάχια Συσκευασία:5Δέματα(1500τεμάχια) Διαθ..
Κωδ.: Z34
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ Z34(415x315x35mm) Δέμα : 300τεμάχια Συσκευασία:5Δέματα(1500τεμάχια) Διαθ..
Κωδ.: P34
Δισκάκι Τροφίμων Φελιζόλ P34(415x315x70mm) Δέμα : 300τεμάχια Συσκευασία:5Δέματα(1500τεμάχια) Διαθ..
Δισκάκια PS Foam Απλά