Κατηγορίες

Δοχεία – Δεξαμενές ,Υγρών Στερεών Τροφίμων

Δοχεία – Δεξαμενές ,Υγρών Στερεών Τροφίμων

Δοχεία – Δεξαμενές ,Υγρών Στερεών Τροφίμων

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδ.: 0080
Δοχείο Αποθήκευσης Τροφίμων 80lt  Διαστάσεις : 65 x 32cm ..
Κωδ.: 00150
Δοχείο Αποθήκευσης Τροφίμων 150lt  Διαστάσεις : 88 x 32cm ..
Κωδ.: 00275
Δοχέιο Αποθήκευσης Τροφίμων 275lt  Διαστάσεις : 110 x 35cm ..
Κωδ.: 00110
Δοχέιο Αποθήκευσης Τροφίμων 110lt  Διαστάσεις : 71 x 39cm ..
Κωδ.: 00210
Δοχέιο Αποθήκευσης Τροφίμων 210lt  Διαστάσεις : 80 x 55cm ..
Κωδ.: 00230
Δοχέιο Αποθήκευσης Τροφίμων 230lt  Διαστάσεις : 85 x 55cm ..
Κωδ.: 00240
Δοχέιο Αποθήκευσης Τροφίμων 240lt  Διαστάσεις : 96 x 43cm ..
Κωδ.: 00285
Δοχέιο Αποθήκευσης Τροφίμων 285lt  Διαστάσεις : 96 x 55cm ..
Κωδ.: 00350
Δοχέιο Αποθήκευσης Τροφίμων 350lt  Διαστάσεις : 96 x 73cm ..
Κωδ.: 00500σα
Δοχέιο Αποθήκευσης Τροφίμων 500lt  Διαστάσεις : 96 x 89cm ..
Κωδ.: 00500α
Δοχέιο Αποθήκευσης Τροφίμων 500lt  Διαστάσεις : 104 x 82cm ..
Κωδ.: 00750
Δοχέιο Αποθήκευσης Τροφίμων 750lt  Διαστάσεις : 122 x 82cm ..
Κωδ.: 001000
Δοχέιο Αποθήκευσης Τροφίμων 1000lt  Διαστάσεις : 140 x 90cm ..
Κωδ.: 00100
Δοχέιο Αποθήκευσης Τροφίμων 100lt  Διαστάσεις : 75 x 33cm ..
Κωδ.: 001500
Δοχέιο Αποθήκευσης Τροφίμων 1500lt  Διαστάσεις : 155 x 100cm ..
Κωδ.: 00100
Δοχέιο Αποθήκευσης Τροφίμων 100lt  Διαστάσεις : 75 x 33cm ..
Κωδ.: 00110
Δοχέιο Αποθήκευσης Τροφίμων 110lt  Διαστάσεις : 71 x 39cm ..
Κωδ.: 001500
Δοχέιο Αποθήκευσης Τροφίμων 1500lt  Διαστάσεις : 155 x 100cm ..
Κωδ.: 00150
Δοχέιο Αποθήκευσης Τροφίμων 150lt  Διαστάσεις : 88 x 32cm ..
Κωδ.: 00230
Δοχέιο Αποθήκευσης Τροφίμων 230lt  Διαστάσεις : 85 x 55cm ..
Κωδ.: 001000
Δοχέιο Αποθήκευσης Τροφίμων 1000lt  Διαστάσεις : 140 x 90cm ..